Nasza strona na facebooku

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

NA NASZĄ STRONĘ 

KLIKNIJ IKONKĘ :)

KONCPECJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

                        

 WIEDZA                                           SZKOŁA UMOŻLIWIA ZDOBYWANIE  WIADOMOŚCI

                                                        I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH NA DALSZYM ETAPIE                         

                                                        KSZTAŁCENIA.

 

BEZPIECZEŃSTWO                          SZKOŁA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS NAUKI, ZAJĘĆ  

                                                       POZALEKCYJNYCH, A TAKŻE W TRAKCIE ORGANIZOWANEGO

                                                       PRZEZ NIĄ WYPOCZYNKU.

 

TOLERANCJA                                  SZKOŁA ZABEZPIECZA POTRZEBY  WSZYSTKICH UCZNIÓW,        

                                                       WZMACNIAJĄC POCZUCIE ICH WŁASNEJ GODNOŚCI I WARTOŚCI,    

                                                       UWRAŻLIWIA NA POTRZEBY INNYCH.

 

INTEGRACJA                                    SZKOŁA  INTEGRUJE  UCZNIÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Z ICH

                                                        PEŁNOSPRAWNYMI RÓWIEŚNIKAMI,  ZAPEWNIAJĄC IM                

                                                        OPTYMALNY ROZWÓJ.

 

INDYWIDUALIZACJA                       SZKOŁA INDYWIDUALIZUJE PROCESY NAUCZANIA

                                                        I  WYCHOWANIA, WYCHODZĄC NAPRZECIW KONKRETNYM

                                                        POTRZEBOM KAŻDEGO UCZNIA.

 

SAMOREALIZACJA                          SZKOŁA UMOŻLIWIA UCZNIOM ROZWIJANIE  ICH  TALENTÓW

                                                         I   ZAINTERESOWAŃ.

  • Data aktualizacji: 2021-09-19 19:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 471 487