Nasza strona na facebooku

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

NA NASZĄ STRONĘ 

KLIKNIJ IKONKĘ :)

projekt: Indywidualizacja szansą na lepszy start

zajęcia z panią Olą 21.03.12
zajęcia z panią Olą 21.03.12
zajęcia z panią Olą 21.03.12
zajęcia z panią Olą 21.03.12
zajęcia z panią Olą 21.03.12
zajęcia z panią Olą 21.03.12
zajęcia z panią Olą 28.03.12
zajęcia z panią Olą 28.03.12
zajęcia z panią Olą 28.03.12
zajęcia z panią Olą 28.03.12
zajęcia z panią Anią 16.03.12
zajęcia z panią Anią 16.03.12
zajęcia z panią Anią 16.03.12
zajęcia z panią Anią 16.03.12
zajęcia z panią Anią 30.03.12
zajęcia z panią Anią 30.03.12
zajęcia z panią Asią 19.03.12
zajęcia z panią Asią 19.03.12
zajęcia z panią Asią 19.03.12
zajęcia z panią Asią 19.03.12
zajęcia z panią Asią 03.04.12
zajęcia z panią Asią 03.04.12

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OZIMKU

 REALIZUJE   PROJEKT

„Indywidualizacja szansą na lepszy start”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
                                                     Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Cel główny projektu

 

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III w 100% szkół podstawowych w Gminie Ozimek do końca trwania projektu


Cele szczegółowe projektu


Zaspokojenie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów 247 (K 107, M 140) w 8 szkołach podstawowych w Gminie Ozimek do końca trwania projektu

Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne do końca trwania projektu


ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

 

Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. 13.30-15.30 w sali nr 3

Prowadząca: p. mgr Aleksandra Cybińska

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM TAKŻE ZAGROZONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI    

                       

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek godz. 13.25-14.25 i  piątek godz.12.30- 13.30 w sali nr 3

Prowadząca: p. mgr Anna Wierna

 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE I PSYCHOEDUKACYJNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 13.30-14.30 w sali nr 2

Prowadząca: p. mgr Joanna Niedźwiedź

 

  • Data aktualizacji: 2021-09-19 19:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 471 558