Nasza strona na facebooku

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

NA NASZĄ STRONĘ 

KLIKNIJ IKONKĘ :)

projekt: Fascynujący Świat Nauki i Technologii

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Cele projektu:

Wyrównywanie szans i podniesienie, jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od 01.03.2013 do 30.04.2015

Cele szczegółowe:

  • Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów
  • Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne

 

stopka

20131202_09372620131202_09374120131202_09375220131202_09375620131202_09381120131202_11054820131202_11055320131202_11055820131202_11060420131202_11061820131202_11080720131202_11081620131202_11090020131202_11082720131202_11083120131202_11090020131202_11090820131202_11092420131202_111018

Krasiejów - Park Nauki i Ewolucji Człowieka

krasiejow1krasiejow2krasiejow3krasiejow4krasiejow5krasiejow6krasiejow7krasiejow8krasiejow9krasiejow10krasiejow11krasiejow12krasiejow13krasiejow14
  • Data aktualizacji: 2021-09-19 19:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 471 533