Aktualności

Dnie wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2019, 02.01-03.01.2020

21.04 - 23.04.2020 egzamin po VIII klasie

12.06.2020, 22.06.2020

O nas na facebooku :)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA NASZĄ STRONĘ  KLIKNIJ IKONKĘ :)

XIII Otwarte Mistrzostwa Szkół

Opole, dn. 18.04.2018r.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego

 

KOMUNIKAT NR 1

 

       Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu uprzejmie informuje, że
we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Opolskie” organizuje XIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego Szkół w Wędkarstwie Spławikowym.  
Pragniemy   podkreślić,   że   impreza   umieszczona jest w Terminarzu, zamieszczonym na stronie internetowej SZS „Opolskie” (www.szsopolskie.pl).

       Zwracamy  uwagę, że zawody odbędą się w dniu 19 maja br. (sobota). Wszelką pomoc              w przygotowaniu reprezentantów szkoły do imprezy udzielą Państwu miejscowe koła Polskiego Związku Wędkarskiego, które z pewnością wesprą te przygotowania  zarówno organizacyjnie   jak            i finansowo. Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich, także tych, którzy nie są zrzeszeni w PZW i nie posiadają karty wędkarskiej! (dot. uczniów do 14 r.ż.)

       W związku  z  powyższym  prosimy  o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa

i przesłanie jej na adres: zgloszenia.mistrzostwa@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2018r. Komunikat ten oraz karta zgłoszenia umieszczone zostaną także na internetowej stronie Okręgu PZW w Opolu, www.pzw.opole.pl oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku, www.sp2.ozimek.pl . Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia szkoły będzie umieszczenie jej reprezentantów (max. 3) na liście startowej, która opublikowana zostanie 16 maja na ww. stronach okręgu i szkoły. Tam także ukaże się odpowiednio wcześniej Komunikat nr 2, doprecyzowujący zasady udziału w imprezie. W indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniach dopuszczamy udział więcej niż trzech zawodników ze szkoły/z jednego typu szkoły/. Informujemy także, że szkoły chcące zgłosić się do rywalizacji w systemie SRS, będą miały taką możliwość pomiędzy 11 a 16 maja 2018 r.

       Więcej informacji na temat naszej propozycji uzyskać można u głównego organizatora imprezy          p. W. Misia – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku – tel. 77-4651-276, tel. kom. 664 743 581.

                                                                                                  

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

XIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego

Szkół w Wędkarstwie Spławikowym

 

L.p

Imię i nazwisko ucznia

 

Data urodzenia

Kategoria wiekowa

sp – szkoła podstawowa,

g- gimnazjum,

pg- szkoła ponadgimnazjalna

Pełna nazwa, adres mailowy szkoły oraz tel. kontaktowy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun: .....................................................       Dyrektor: .......................................................

KOMUNIKAT NR 2

WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE

XIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego Szkół w Wędkarstwie Spławikowym.

Opole- Kanał Ulgi – 19.05.2018r.

W Mistrzostwach mają prawo udział brać trzyosobowe reprezentacje szkół, wyłonione
w ramach ew. eliminacji szkolnych. W przypadku zespołów szkolno- gimnazjalnych i podobnych możliwy jest start trzyosobowych reprezentacji w każdej z kategorii wiekowych. W uzasadnionych przypadkach,
w uzgodnieniu z organizatorem możliwy jest start większej liczby zawodników z jednej szkoły.

 1. Warunki uczestnictwa : w zawodach startować mogą uczniowie z terenu całej Polski:
  w kategorii szkół podstawowych urodzeni w latach 2004-2010, w przypadku szkół gimnazjalnych urodzeni w latach 2002- 2003, natomiast w przypadku szkół ponadgimnazjalnych uczniowie urodzeni w latach 1998- 2001. Chłopcy i dziewczęta klasyfikowani będą wspólnie w swoich kategoriach wiekowych. Bezwzględnym warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie przez uczestnika pisemnej zgody rodzica na udział w imprezie (nie dotyczy osób pełnoletnich), aktualnej legitymacji szkolnej oraz siatki do przechowywania złowionych ryb. Uczniów do 14 roku życia nie obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW i karty wędkarskiej!
 2. Termin i miejsce zawodów : 19 maj 2018r. (sobota), Opole, Kanał Ulgi

- parking w okolicy mostuprzy Wrocławskiej – koło starego cmentarza godz. 7.00

- miejsce zjazdu z ulicy Wrocławskiej zostanie oznakowane.

 1. Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń : e-mail: zgloszenia.mistrzostwa@wp.pl do 13 maja 2018r.

Opieczętowaną papierową wersję zgłoszenia opiekunowie przekażą organizatorom
     w dniu zawodów.

 1. Rodzaje prowadzonych klasyfikacji: Prowadzone będą oddzielne klasyfikacje indywidualne jak
  i drużynowe (open i wojewódzka) w każdej z trzech kategorii wiekowych. Przewiduje się także uhonorowanie najlepszych dziewcząt ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Organizator oraz sponsor imprezy: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
  w Opolu, Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”.
 3. Koszty uczestnictwa: udział w imprezie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają oraz uczestniczą
  w imprezie na koszt własny.
 4. Charakter łowiska:. Kanał o zmiennym, czasami bardzo dużym uciągu. Dominują następujące gatunki ryb: leszcz, płoć, jaź, okoń, ukleja.
 5. Zasady przeprowadzenia imprezy : Zawody przeprowadzone będą zgodnie            
  z obowiązującymi Zasadami Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (http://www.pzw.org.pl/sport/).Ogranicza się długość używanej wędki do 10 m (szkoły podstawowe i gimnazjalne) oraz 11,5 m (szkoły ponadgimnazjalne) z tolerancją do 5%. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych ustaleń, dotyczących przeprowadzenia zawodów.
 6. Program imprezy:  

                  7.00                - zbiórka uczestników.

                  7.00-7.30        - zapisy uczestników w biurze zawodów.

                  7.30               - oficjalne otwarcie imprezy.

                  7.45- 8.15       - losowanie stanowisk.

                  8.15- 8.45       - rozejście się na stanowiska.

                  8.45                 - I sygnał- wejście na stanowiska.

                  9.50                 - II sygnał- nęcenie zanętą ciężką.

                  10.00               - III sygnał – początek łowienia.

                  12.55               - IV sygnał- 5 minut do końca zawodów.

                  13.00               - V sygnał- koniec zawodów .

                  13.00-14.30    - ważenie ryb i praca komisji sędziowskiej.

                  13.30- 14.30   - posiłek.

                  14.30- 15.00   - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród , zamknięcie imprezy.

 1. Postanowienia końcowe:

            W przypadku sytuacji ekstremalnych, np. bardzo wysokiego stanu wody na kanale Ulgi, zawody mogą zostać odwołane. Komunikat informujący o tym zamieszczony zostanie na stronie PZW Opole
w przeddzień Zawodów, w godzinach popołudniowych. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy oraz skrócenia przeprowadzanych zawodów.

Wiesław Miś

Prezes ZO PZW w Opolu                                        

 • Data aktualizacji: 2020-01-13 12:30
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 025 132