KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

                               2022/2023

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 01 września 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23–31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe –13-26 lutego 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia 2023 r.
 • Egzamin ósmoklasisty - 23, 24, 25 maja 2023 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023 r.
 • Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 -31 grudnia 2022 r.
 • Trzech Króli – 06 stycznia 2023 r.
 • Ferie zimowe – 13-26 lutego 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 6 - 11 kwietnia 2023 r.
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 31 października 2022 r.
 • 2 maja 2023 r.
 • 4 maja 2023 r.
 • 5 maja 2023 r.
 • 23, 24, 25 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 9 czerwca 2023 r.
 do góry