KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

                               2023/2024

  • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23–31 grudnia 2023 r.
  • Ferie zimowe –15-28 stycznia 2024 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
  • Egzamin ósmoklasisty - 14, 15, 16 maja 2024 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024 r.
  • Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23 -31 grudnia 2023 r.
  • Ferie zimowe – 15-28 stycznia 2024 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
  • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:
  • 2 listopada 2023 r.
  • 3 listopada 2023 r.
  • 2 maja 2024 r.
  • 14, 15, 16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 17 maja 2024r.
  • 31 maja 2024 r.
 do góry