Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w I etapie konkursu na "Biblotekarza Roku", organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, wyłoniona została nasza Pani Ewa Dorynek, jako bibliotekarz cieszący się największym uznaniem w województwie opolskim. Wraz z Panią Ewą cieszymy się tym sukcesem i trzymamy kciuki za drugi etap konkursu, w którym wybierany jest Bibliotekarz Roku w skali krajowej.

EWA DORYNEK

Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku

wykształcenie wyższe: pedagogika opiekuńcza i praca socjalna, podyplomowe: bibliotekoznawstwo
12 lat pracy w bibliotece

Opolski Bibliotekarz Roku 2023

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Biblioteka prowadzona przez Ewę Dorynek cieszy się dużym uznaniem, zarówno w środowisku szkolnym, jak i wśród lokalnej społeczności. Księgozbiór jest stale aktualizowany m.in. ze środków pozyskiwanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W 2023 r. rozpoczęto też prace nad wprowadzeniem programu do obsługi biblioteki szkolnej MOL NET+.

Ewa Dorynek systematycznie dba o promocję biblioteki relacjonując jej działania na stronie internetowej szkoły, na szkolnym FB w „Bibliotecznym Zakątku” oraz w lokalnej gazecie “Wiadomości Ozimskie”.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego

Ewa Dorynek cyklicznie organizuje “Noce w bibliotece”. We współpracy z wychowawcami wystawia również Teatrzyki Kamishibai, a wspólnie z uczniami przedstawienia kukiełkowe w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy, przybliżając najmłodszym ideę teatru. W 2023 r., w trosce o ogólny rozwój dzieci wprowadziła innowację pedagogiczną pn. “Teatr? Lubię!”. Organizuje też szereg imprez tematycznych jak ”Tydzień Bibliotek”, „Dzień Kropki”, „Dzień postaci z bajek”, „Czwartkowe spotkania z Bajką” rozwijając przy tym zainteresowania uczniów.

Od lat prowadzi Szkolny Wolontariat wykorzystując umiejętności i zapał uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Organizowała z nimi spotkania dla uczniów klas 0-3, Festyn Rodzinny oraz akcję „Sprzątanie Świata”. Dzięki jej staraniom w szkole odbywają się cyklicznie kiermasze taniej książki, a na szkolnych korytarzach wykładane są książki i czasopisma, z których uczniowie mogą korzystać podczas przerw.

Przygotowuje uczniów do gminnych konkursów, w których zdobywają wysokie lokaty (np. Mały OKR). Stale współpracuje z MiGBP w Ozimku oraz z Filią nr 15 MBP w Opolu. Ostatnio podjęła współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Kluczborku.

W swoje działania angażuje również rodziców. Razem z nimi przeprowadziła m.in. akcję „Podaruj książkę bibliotece”. Przygotowuje i prowadzi zajęcia integrujące społeczność szkolną i lokalną: np. warsztaty pieczenia świątecznych pierników dla uczniów i warsztaty świąteczno-florystyczne dla rodziców, łącząc to np. z promocją nowo zakupionych książek.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

Ewa Dorynek jest współkoordynatorem "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w Gminie Ozimek". Zainspirowała nauczycieli wszystkich bibliotek szkolnych z terenu gminy do współpracy w ramach tej sieci. Sprzyja to integracji środowiska i podnoszeniu kompetencji zawodowych. Ewa Dorynek chętnie dzieli sie swoją wiedzą i doświadczeniem fachowym, toteż występy teatralne prezentowane przez nią w jednostkach oświatowych gminy miały charakter warsztatowy. Dzięki temu osoby zainteresowane mogły poznać poszczególne etapy tworzenia spektaklu, poczynając od wyboru tekstu i dostosowania go do potrzeb odbiorców, a kończąc na etapie finalnym.

W ramach prowadzonej współpracy obchodzony był też Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Ewa Dorynek zrealizowała projekt „Kapitalni w Opolskim” dofinansowany z unijnej puli pt. „Czytanie to jedna z bram do wolności”. Dzięki temu biblioteka została doposażona w nowe meble, sprzęt komputerowy, program do obsługi biblioteki. Za swoją pracę Kandydatka rok rocznie otrzymuje Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Cechy osobowościowe

Ewa Dorynek pracuje z niezwykłym zaangażowaniem. Rozbudzenie wśród uczniów miłości do książek i teatru traktuje jak misję. Nieustannie poszukuje nowych, ciekawych sposobów na szerzenie idei czytelnictwa wśród nich. Cechuje ją łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Potrafi odnaleźć się w każdej grupie i współpracować z wieloma osobami. Jest empatyczna, wyrozumiała i życzliwa, dzięki czemu biblioteka stała się miejscem przyjaznym i bezpiecznym, do którego uczniowie przychodzą z ochotą i uśmiechem. O jej empatii i życzliwości najlepiej świadczy fakt, ze od wielu lat sprawuje opiekę prawną nad trójką podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Ozimku starając się zabezpieczyć wszystkie ich potrzeby.

Ewa Dorynek
Ewa Dorynek
 do góry