Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku

e-mail:
www: sp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-28 04:41:30

"Agresji mówię nie!"

 „Wiele wrażeń, wiele mocy baw się z nami bez przemocy”

„W naszych kontaktach z ludźmi krzyk i kara powinny stanowić wyjątek, a na co dzień ciepło, serdeczność i przytulenie do serca.”  

 

W dniu 06.06.2017r., w ramach realizacji programu „Agresji mówię nie!” w szkole prowadzone były zajęcia promujące właściwe postawy społeczne uczniów.  Celem prowadzonych z uczniami aktywności było zminimalizowanie przyczyn agresji oraz wypracowanie umiejętności rozładowania napięcia w alternatywny sposób.

Uczniowie poszczególnych klas tworzyli kodeks właściwego zachowania, spośród kolegów i koleżanek wybierali „ Sześciu wspaniałych” – dzieci wyróżniające się szczególną życzliwością wobec innych oraz tworzyli hasła promujące właściwe zachowania – przeciwstawiające się agresji. Z utworzonych haseł, które przyklejone zostały do tekturowych pudełek budowali zamek życzliwości.

Zajęcia zakończone zostały  przemarszem ulicami miejscowości, uczniowie trzymając  w rękach niebieskie balony manifestowali  swoją postawą  tolerancji, sprzeciwu wobec agresywnych zachowań oraz wzajemną życzliwość.