Opieką pielęgniarską objęci są wszyscy uczniowie w szkole. Do zadań pielęgniarki należy przeprowadzanie badań przesiewowych, tj. pomiary wzrostu, wagi, ostrości wzroku i słuchu, pomiary ciśnienia oraz edukacja zdrowotna.
Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w sprawie wyżej wymienionej opieki w formie pisemnej.

Pielęgniarka szkolna
Beata Kucharska

Godziny pracy 

Czwartek

08.00 - 11.00

 do góry